Condicions Generals

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'entitat titular de www.viruscutural.cat i www.viruscultural.com és l'empresa ARCAEDRO 2014 SL amb domicili a aquests efectes al carrer Mossèn Juliana 22, baixos, 08027 Barcelona, número de CIF: B66232331, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44207, Foli 95, Full B449643. Correu electrònic de contacte: info@viruscultural.cat del lloc web. Telèfon de contacte 933 513 684.

2. Condicions generals de contractació entre viruscultural.cat i l'usuari:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors al web www.viruscultural.cat d'acord amb les condicions més baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

En el cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a viruscultural.cat en el procés de reserva.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix www.viruscultural.cat en cada moment, i no podrà emprar per a:

 1. Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la contrasenya, havent de comunicar immediatament a la Torre de La Sagrera l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.

 2. Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de viruscultural.cat, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest lloc web.

 3. Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l'ordre públic.

 4. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.

 6. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

 • Al registrar-se a viruscultural.cat, l'usuari escollirà un nom d'usuari i contrasenya, que posteriorment li seran confirmats per e-mail. L'usuari ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, sent l'usuari responsable del seu ús per una tercera persona a qui aquest usuari les hi hagi facilitat.

 • L'usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts a la pàgina web de viruscultural.cat, havent de prestar especial atenció quant a la introducció de les dades relatives a l'adreça de lliurament de les comandes i documents , així com els noms de les terceres persones respecte a les quals introdueixi les seves dades, prèvia autorització de les esmentades terceres persones, i en tot moment l'usuari introduir totes les dades d'identificació de manera correcta i tal com apareixen en el DNI o passaport.

 • VirusCultural disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d’una empresa de comunicació.

 • Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren al web viruscultural.cat, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per a Virus Cultural o, si s'escau, per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent.

 • Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la pàgina web de Virus Cultural per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Virus Cultural.

 • Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Virus Cultural s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que viruscultural.cat no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

 • Cookies: al web de Virus Cultural recollim mitjançant l'ús de cookies i utilitzem informació dels usuaris per analitzar la seva conducta en navegar a la nostra pàgina web i d'aquesta manera proporcionar els nostres serveis de manera més eficient i introduir millores. Una cookie és un petit arxiu de dades que és transferit al disc dur del seu ordinador. VirusCultural.cat utilitza la tecnologia de cookies per recopilar dades addicionals sobre l'ús del lloc web. La navegació per la nostra pàgina web implica consentir la instal·lació de les mateixes (excepte en la mesura que l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per rebutjar cookies).Per a més informació sobre les cookies que s’utilitzen a VirusCultural.cat i la forma de desactivar-les, premi en el següent enllaç: Política de galetes.

 • Enllaços: Per tal de proveir una publicitat més adequada als nostres usuaris i millorar les nostres ofertes, viruscultural.cat pot conservar informació sobre com interactuen amb enllaços que apareixen a la nostra pàgina web o a les nostres notificacions, redirigint clics o per altres mitjans.

Cessió d'informació: contractem a proveïdors de serveis per dur a terme la prestació dels serveis que oferim a la nostra pàgina web. Podem compartir les seves dades personals amb aquests proveïdors de serveis d'acord amb obligacions de confidencialitat compatibles amb aquesta Política de Protecció de Dades, i amb la condició que els tercers utilitzin les seves dades personals únicament pel nostre compte i d'acord amb les nostres instruccions.

 • Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti anul·lada o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resulta afectada, per no posada.

 • L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules els jutges i tribunals del domicili del consumidor.

 • Els preus finals indicats en pantalla no inclouen el I.V.A. i qualsevol altres impostos o taxes que fora d'aplicació, al tipus vigent en el moment de la contractació.

 • Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari s'ha de dirigir a Virus Cultural al correu info@viruscultural.cat.

 • L'usuari queda degudament informat que a VirusCultural.cat, pel fet de publicar comentaris o opinions dels seus usuaris a la seva pàgina web, ni els aprova ni es posiciona al respecte. Conseqüentment, Virus Cultural queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se respecte al contingut de les opinions o comentaris publicats a la seva pàgina web, realitzats pels seus usuaris.