celebració de Dia Internacional de la Llengua Materna

Trobada institucional del Ple pel Català al Camp de Tarragona amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna. Acte organitzat des dels Serveis Territorials a Tarragona amb la participació d’alumnat procedent del Centre de Formació d’Adults Tarragona, dels centres de normalització lingüística de Tarragona i de l’Àrea de Reus, de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona i del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili (coordinats pel Centre de Normalització Lingüística de Tarragona). L’acte, que és accessible en llengua de signes catalana, compta amb la participació d’una persona signant i del grup musical Roba Estesa, que incorpora la llengua de signes a les seves cançons.

00:01:13 - Obertura de l’acte. Directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona

00:04:50 - Frases fetes del món. Presentació a càrrec del coordinador de dinamització i assessorament del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

00:11:39 - Frases fetes del món. Intervenció dels alumnes participants

00:27:57 - Presentació de la part dedicada a la llengua de signes catalana. Directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona

00:31:30 - Llengua de signes catalana. Intervenció d’Edgar Murillo (artista sord signant)

00:41:09 - Llengua de signes catalana. Intervenció d’Anna Sardà (baixista del grup Roba Estesa)

00:52:24 - Llengua de signes catalana. Cançó "Les Criades" del grup Roba Estesa, interpretada també en llengua de signes

00:56:01 - Tancament de l'acte. Directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona