Desprès de més d'una dècada de dedicació a la música ranxera decideix acomplir el seu somni i grava "La Bien Pagá" de la mà del guitarrista Manuel Alonso i Ernest Anaya, els encarregats de "vestir de charro y faralaes" aquests icònics temes musicals. La Bien Pagá fusiona el mariachi i el flamenc, projectant la seva música la mescla de dos cultures d'innegable poder musical, aconseguint una perfecta fusió.