comunicació estratègica cultural

Per posicionar un projecte o marca cal una bona estratègia comunicativa. Posem a la teva disposició un equip per acompanyar-te en tot el procés de creació d’un pla de comunicació estratègic i de màrqueting, de gestió i fidelització de públics i de relació amb els mitjans de comunicació.

Pla de comunicació estratègica cultural

Redacció del pla de comunicació general sobre el projecte amb campanyes de màrqueting, gestió de premsa, eines des d'on comunicar, contactes i relacions públiques...

El màrqueting digital ens permet marcar el rumb. Fusionar les accions de màrqueting i comunicació amb els objectius estratègics de la nostra entitat.

Gestió i captació de públics

Generem públic objectiu a través de màrqueting digital i de campanyes específiques amb eines digitals de proximitat. Fidelitzem al públic objectiu amb creació de contingut, enviament de butlletins...

Gabinet de premsa

  • Gestió de contactes de premsa

  • Relació amb els mitjans

  • Confecció, redacció i correcció de Notes de premsa

  • Rodes de premsa o trobades amb la premsa

  • Clipping mensual