Serveis Lingüístics

Traducció i traducció jurada

Oferim serveis de traducció de tot tipus de documents i en qualsevol combinació lingüística. Per garantir-ne la qualitat, les traduccions sempre les realitzen traductors qualificats i nadius de la llengua a la qual es vol fer la traducció. Després, el document passa per un procés de revisió.

Una bona traducció és aquella que no ho sembla, aquella que sembla un text original.

Treballem perquè cada traducció sigui fidel a l’original, en respecti el registre, i a la vegada resulti natural.

Traduccions jurades

També realitzem traduccions jurades. Una traducció jurada és la traducció oficial d’un document. A vegades, quan cal presentar un document redactat en una llengua estrangera a un organisme oficial, ja sigui a l’Administració, a una universitat, al jutjat o a un notari, serà necessari presentar una traducció jurada que certifiqui que la traducció és exacta i fidel a l’original.

Aquest tipus de traduccions les fan els traductors jurats, és a dir, traductors habilitats pel Ministeri d’Assumptes Exteriors d’Espanya o per la Generalitat de Catalunya. Una traducció jurada ha de portar a cada pàgina el segell del traductor, la firma i una certificació conforme la traducció és fidel a l’original.

Interpretació d’idiomes

Oferim el servei d’interpretació en congressos, conferències, cursos i tot altre tipus d’esdeveniments. Tipus d’interpretació: interpretació simultània, interpretació consecutiva, interpretació d’enllaç.

Si cal, també ens encarreguem del tema tècnic: muntatge de cabines d’interpretació i elements tècnics necessaris (pupitres, font d’alimentació, transmissor d’infrarojos, radiadors d’infrarojos), receptors per al públic i personal tècnic necessari.

També oferim el servei d’interpretació per a esdeveniments en streaming o mitjançant plataformes de videoconferències com el Zoom.

Serveis d'accessibilitat per a les produccions audiovisuals

Transcripció

Oferim el servei de transcripció d’arxius àudio i transcripció en directe en esdeveniments. Gràcies al servei que oferim de transcripció en directe, o transcripció simultània, una de les nostres habilitats és la gran velocitat de picatge, així com el rigor en la correcció ortogràfica i gramatical.

En l’actualitat realitzem transcripcions per a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, museus, universitats i múltiples entitats que organitzen conferències i congressos.

Subtitulació audiovisual

Oferim el servei de subtitulació de productes audiovisuals, tant en mode traducció com per a persones amb discapacitat auditiva. El nostre equip pot transcriure, traduir, crear els codis de temps, adaptar el text als subtítols i crear les opcions de menú, incrustació de subtítols, etcètera.

Interpretació en llengua de signes

La interpretació en llengua de signes és un servei d'accessibilitat per a les persones sordes signants. Els intèrprets de llengua de signes es desplacen físicament als actes i s'ubiquen a un lloc visible per al públic. A mesura que l'orador desenvolupa el discurs, l'intèrpret tradueix el contingut a llengua de signes.

Aquest servei es pot incloure en els directes a través d'internet en temps real o en produccions audiovisuals.

Revisió i assessorament lingüístic

Ens encarreguem de fer una revisió ortogràfica, gramatical i estilística tant de documents originals que el client hagi creat com de traduccions que hagin realitzat altres persones o empreses. Igualment, oferim assessorament lingüístic tant per escrit com en persona.