serveis d'accessibilitat per a les produccions audiovisuals

Subtitulació en directe, subtitulació simultànea o transcripció en pantalla

La subtitulació en directe, o la subtitulació simultània és un mitjà de suport a la comunicació oral perquè les persones amb discapacitat auditiva tinguin accés a qualsevol discurs oral, ja sigui en xerrades, conferències, programes televisius, espectacles o esdeveniments socials i culturals de qualsevol tipus. També es poden beneficiar d’aquest servei les persones sordes signants o les persones que tinguin un baix domini de l’idioma oral i que necessitin un suport escrit, com per exemple les persones estrangeres.

Aquest servei també es pot incloure en els streaming o directes a través d'internet en temps real.

Criteris:

Per tal que els subtítols siguin llegibles, comprensibles i, a la vegada, ocupin el mínim espai en pantalla, existeixen uns criteris generals de subtitulació basats en estudis. Si bé és cert que hi pot haver variacions segons el producte, el client o les necessitats específiques, hi ha pautes recomanables i extensament utilitzades en el sector de la subtitulació. Per a la nostra feina seguim la normativa de subtitulació UNE 153010:2012.

Interpretació en llengüa de signes

La interpretació en llengua de signes és un servei d'accessibilitat per a les persones sordes signants. Els intèrprets de llengua de signes es desplacen físicament als actes i s'ubiquen a un lloc visible per al públic. A mesura que l'orador desenvolupa el discurs, l'intèrpret tradueix el contingut a llengua de signes.

Aquest servei es pot incloure en els directes a través d'internet en temps real o en produccions audiovisuals.

Audiodescripció

L’audiodescripció facilita a les persones amb discapacitat visual l’accés als elements visuals mitjançant l’explicació de l’acció, el vestuari, l’escenografia, la composició, els colors, les expressions facials... És una narració en què es descriuen els elements visuals clau que una persona amb discapacitat visual no pot percebre visualment en un espectacle, en un document audiovisual o en un acte cultural.

Transcripció

Sovint, es necessita la transcripció d'arxius audiovisuals per a fer accessibles continguts que poden llegir ordinadors.

Les transcripcions poden ser en català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, portugès, àrab i rus. Altres idiomes caldrà fer consulta.